دسته بندی: دوره های مجازی

شکل یک تصویر
Showing 2 Courses
300,000  ریال
همه سطوح

درک مفهوم کامپیوترهای بزرگ ،کوچک ، شخصی و کیفی و واحد پردازش مرکزی (CPU ) و ابزارهای ورودی و خروجی و تفاوت بین انواع حافظه کامپیوتر و واحد اندازه گیری حافظه و شبکه های محلی(LAN) وشبکه های وسیع ( WAN) ، و صدمات ناشی از خستگی مکرر ، فشار بر روی چشم بر اثر اشعه صفحه نمایش و مسائلی که در اثر بد نشستن و درست قرار نگرفتن وضعیت بدن در محیط کار ایجاد میشود.

200,000  ریال
پیشرفته

چکیده