دسته بندی: دوره های حضوری

شکل یک تصویر
Showing 1 Courses
متوسط

مهارت های هفتگانه ICDL شامل این موارد است :
شرح دوره

سرفصل های دوره :

۱ : مفاهیم فن آوری اطلاعات IT
۲ : اطلاعات و ارتباطات ، اینترنت Internet
۳ : استفاده از کامپیوتر و مدیریت فایل ها  ۷  Windows
۴ : پردازشگر کلمه ، ورد word processing
۵ : صفحات گسترده ، اکسل Excel – spread sheets
۶ : ارائه مطالب ، پاورپوینت PowerPoint – presentation
۷ : بانک اطلاعاتی ، اکسس Access – Data base

گواهینامه

در پایان دوره , پس از قبولی در آزمون , گواهینامه معتبر به کارآموزان اعطا می گردد.

اهداف دوره ICDL

١- ارتقای سطح تواناییها در IT
٢- ارتقای سطح کارایی در شرکتها
٣- ایجاد توانایی در کارفرمایان برای سرمایه گذاری موثر در IT
۴- تضمین استفاده بهینه از حداکثر مهارت و توانایی کارمندان در محیط کار Internet Windows word Excel